LEI 097900BGMJ0000059997
Entity Legal Name Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť
Other Entity Names
Transliterated Other Entity Names
Entity Legal Address Hornádska 1
Krompachy
SK
053 42
Entity Headquaters Address Hornádska 1
Krompachy
SK
053 42
Entity Other Addresses
Entity Transliterated Other Addresses
Entity Registration Authority
Entity Legal Jurisdiction SK
Entity Category
Legal Form Code 2EEG
Other Legal Form
Associated Entity Type
Associated Entity LEI
Associated Entity Name
Entity Status ACTIVE
Entity Expiration Date
Entity Expiration Reason
Successor Entity LEI
Successor Entity Name
Initial Registration Date 2016-12-09T00:00:00+01:00
Last Update Date 2020-05-20T00:00:00+02:00
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2021-06-22T00:00:00+02:00
Managing LOU 097900BEFH0000000217
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Id RA000526
Other Validation Authority Id Okresný súd Košice I - 234/V
Validation Authority Entity Id 31651283