LEI 097900BGKM0000053160
Entity Legal Name Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.
Other Entity Names
Transliterated Other Entity Names
Entity Legal Address Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov
SK
821 01
Entity Headquaters Address Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov
SK
821 01
Entity Other Addresses
Entity Transliterated Other Addresses
Entity Registration Authority
Entity Legal Jurisdiction SK
Entity Category
Legal Form Code 2EEG
Other Legal Form
Associated Entity Type
Associated Entity LEI
Associated Entity Name
Entity Status ACTIVE
Entity Expiration Date
Entity Expiration Reason
Successor Entity LEI
Successor Entity Name
Initial Registration Date 2016-10-12T00:00:00+02:00
Last Update Date 2020-10-08T00:00:00+02:00
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2021-10-18T00:00:00+02:00
Managing LOU 097900BEFH0000000217
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Id RA000526
Other Validation Authority Id Okresný súd Bratislava I - 6044/B
Validation Authority Entity Id 47255889