LEI 097900BFGQ0000028094
Entity Legal Name INDEX Global - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Other Entity Names
Transliterated Other Entity Names
Entity Legal Address Jesenského 4/C
Bratislava
SK
811 02
Entity Headquaters Address Jesenského 4/C
Bratislava
SK
811 02
Entity Other Addresses
Entity Transliterated Other Addresses
Entity Registration Authority
Entity Legal Jurisdiction SK
Entity Category FUND
Legal Form Code 7EG2
Other Legal Form
Associated Entity Type FUND_FAMILY
Associated Entity LEI 3157007FMSO22KKV9Z88
Associated Entity Name
Entity Status ACTIVE
Entity Expiration Date
Entity Expiration Reason
Successor Entity LEI
Successor Entity Name
Initial Registration Date 2015-06-16T00:00:00+02:00
Last Update Date 2020-08-31T00:00:00+02:00
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2021-08-02T00:00:00+02:00
Managing LOU 097900BEFH0000000217
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Id RA000526
Other Validation Authority Id Business Register
Validation Authority Entity Id 0012500101