LEI 097900BFEJ0000024657
Entity Legal Name Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Other Entity Names
Transliterated Other Entity Names
Entity Legal Address Štefánikova 27
Bratislava
SK
814 99
Entity Headquaters Address Štefánikova 27
Bratislava
SK
814 99
Entity Other Addresses
Entity Transliterated Other Addresses
Entity Registration Authority
Entity Legal Jurisdiction SK
Entity Category
Legal Form Code 2EEG
Other Legal Form
Associated Entity Type
Associated Entity LEI
Associated Entity Name
Entity Status ACTIVE
Entity Expiration Date
Entity Expiration Reason
Successor Entity LEI
Successor Entity Name
Initial Registration Date 2015-04-09T00:00:00+02:00
Last Update Date 2021-03-22T00:00:00+01:00
Registration Status ISSUED
Next Renewal Date 2022-04-26T00:00:00+02:00
Managing LOU 097900BEFH0000000217
Validation Sources FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Id RA000526
Other Validation Authority Id Okresný súd Bratislava I - 3010/B
Validation Authority Entity Id 00682420